Houtrot reparatie, houtrotrenovatie en inspectie houtrot

BK Totaal: gecertificeerd, vakbekwaam, efficiënt

Klik op de button voor een offerte / contact of bel ons direct. 

Houtrot Inventarisatie, Rapportage & Reparatie

Hout is een natuurproduct en kan gewoon eeuwen mee, tenzij het wordt aangetast door houtrot veroorzaakt door houtrotschimmels.

BK Totaal verzorgt uw professionele en deskundige inventarisatie houtrot, middels gevelinspectie en houtrotinventarisatie per etage en element. De houtrotinspectie begint met inventarisatie van alle kozijnen, deuren en raampartijen waarbij tevens een vochtmeting van het hout wordt uitgevoerd.
De resultaten van de houtrotinspectie, met foto’s per element aan de hand van de geveltekening, worden beschreven in het inventarisatierapport voor de opdrachtgever.

Aansluitend worden de bevindingen en het plan van aanpak houtrot reparatie en renovatie besproken, wij gaan het aangetaste hout verduurzamen met kwalitatief hoogwaardige producten, waarbij wij garantie geven!

Ook stellen wij een totaalstaat met offerte op. Het schilderwerk kunnen wij laten verzorgen door een vakschilder, zodat de opdrachtgever alleen met BK Totaal hoeft te communiceren.

Dat is onze aanpak in gevelrenovatie en houtrotherstel;
BK Totaal ontzorgt haar opdrachtgevers, wij zijn vakbekwaam, gecertificeerd, doelgericht & efficiënt.

Veel voorkomende aantasting door houtrot in buitenkozijnen en gevel

Openstaande verbindingen & windscheuren

Open naden (windscheuren) en open verbindingen in houten kozijnen zijn voor de hand liggende plaatsen voor  vochttoevoer en houtaantasting, dit resulteert op termijn in houtrot, zoals zachtrot, bruinrot of witrot.

Vooral op onderdorpels en zijstijlen van (hard)houten kozijnen is dit het geval. Tijdig herstel door ons kan hoge kosten op termijn voorkomen. De aantastingen frezen wij open tot ca. 5 mm in het goede hout, behandelen deze altijd met een hoogwaardige primer, en daarna vullen en modelleren wij het houten kozijn met een tweecomponenten epoxy.
Zodoende kan de verbinding niet opnieuw open springen en gaat het kozijn nog vele jaren mee.

Wij zien vaak dat in het verleden scheuren en openstaande verbindingen in kozijnen niet  voldoende of juist zijn open gefreesd. Vaak in combinatie met een inferieur plamuurmiddel dat op plaatsen is losgesprongen. Wij adviseren ook deze delen op de juiste manier en diepte uit te frezen en af te vullen met een tweecomponenten epoxy.

Professionele houtrotrenovatie betekent behoud van houten kozijnen, ramen en deuren op lange termijn, en ook besparing van hoge kosten.

Houtrot, houtrotreparatie & -renovatie

Aantasting en houtrot komt vaak voor op de onderdorpels en zijstijlen van een kozijn. Bij gevorderde houtrot adviseren wij altijd het aangetaste deel van de dorpel, tussenstijl, zijstijl er uit te nemen en hiervoor nieuwe (hard)houten delen terug te plaatsen.
Met tweecomponenten epoxy tussen de bestaande situatie en het nieuwe hout ontstaat een zeer sterke en duurzame verbinding, wij noemen dit een ‘laminatie’.

Soms zijn onderdorpels en tussenliggers dusdanig aangetast dat een laminatie niet volstaat om het kozijn element te herstellen. Wij zorgen dan voor een deelvervanging, waarbij het volledige houten element wordt vervangen door een nieuw kozijnelement.

Oude houtreparaties
Ook komen wij houtrot reparaties tegen welke in het verleden niet juist zijn uitgevoerd, dit kunnen wij herleiden uit het achterliggende houtwerk. Wanneer we de reparatie verwijderen is het  vochtig en aangetaste hout zichtbaar. Dit duidt erop dat in het verleden het aangetaste hout niet volledig is verwijderd, waardoor de aantasting is doorgetrokken in het bestaande houtwerk achter de reparatie. Wij adviseren de oude houtreparaties eruit te nemen en het achterliggende aangetaste hout dieper uit te frezen of zagen tot op het gezonde hout, en dit af te vullen met tweecomponenten epoxy. Waar nodig zullen wij het kozijn lamineren met nieuw (hard)hout.

Het warmtegeleidingscoëfficiënt van hout en zuivere epoxy wijkt niet erg van elkaar af. Vandaar dat er geen koudebrug wordt gevormd en er een zeer sterke verbinding ontstaat.

Meer dan 13 jaar ervaring met vakkundig herstel en reparatie  houtrot expert. Gespecialiseerd in duurzaam onderhoud, renovatie en reparatie van houtrot. Renovatie en sanering voor Woningbouwcorporaties, VvE’s (Vereniging van eigenaren), vastgoedonderhoudsbedrijven, vastgoedbeheerders, grachtenpanden, bedrijfspanden, woningen, schoolgebouwen, etc.

Houtrot reparatie bedrijf en specialist met garantie!
Al onze bewerkingen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van Repair Care Nederland, BK Totaal BV is gecertificeerd met de titel D.O.E., dit staat voor Duurzaam Onderhoud Expert.

Inventarisatie Houtrot

De houtrotinventarisatie wordt door de deskundige technische adviseurs van BK Totaal uitgevoerd. Zij zijn opgeleid en zeer ervaren in het herkennen van gebreken in de ondergrond zoals kozijnen, ramen, deuren, boeidelen en andere houten gevelelementen. Dit wil echter niet zeggen dat er in de geïnventariseerde gevelelementen geen verborgen gebreken kunnen zitten.

De aanwezige verfsystemen en eventuele plamuurlagen verfraaien de kozijnen, maar camoufleren ook de aanwezige gebreken. Opgesloten houtrot kan op deze manier jarenlang onopgemerkt blijven totdat het houten element dermate rot is dat complete vervanging noodzakelijk is, met hoge kosten tot gevolg.

Tijdens de visuele inspectie en houtrotinventarisatie worden geen profielen, panelen, en dergelijke verwijderd. Draaiende delen zoals ramen en deuren worden vanaf de buitenzijde geïnspecteerd, tenzij we met de opdrachtgever overeenkomen dat ramen/deuren geopend kunnen worden voor nadere houtrotinspectie. Mocht tijdens de houtrotreparatie werkzaamheden geconstateerd worden dat er verborgen houtrot is dan zullen onze specialisten dit direct meenemen.

Goed en deskundig advies staat bij BK Totaal voorop. Gespecialiseerd in reparatie houtrot en herstellen van (hard)houten kozijnen, deuren en houten gevelelementen.

Houtrot, schimmels in kozijnen en gevelelementen

Houtrot is het gevolg van schimmels onder invloed van vocht en zuurstof. Door het klimaat in Nederland met regen, hoge luchtvochtigheid, vorst en afgewisseld met warme zomers worden  houten delen aangetast. Ook veroudering en aantasting van de verf of het verfsysteem draagt bij aan het activering van schimmels.

Als eerste zien we aantasting in de hoeken tussen regel en stijl, aan onderzijde houten schuiframen of stolpramen, en natuurlijk op de onderdorpels. Zodra het vocht kan binnendringen treedt houtschimmel op.

Condities voor schimmelgroei en houtrot zijn:

  • een temperatuur tussen de 5 en 40ºC 
  • zuurstof 
  • een vochtgehalte van het hout dat hoger is dan 21%.
 

Bij een kozijn kan houtrot deels worden vermeden een neuslat aan te brengen, dit zorgt voor afvoer van regenwater en ventilatie aan onderzijde van het buitenkozijn.

Houtrot is de algemene term, hoofdzakelijk is houtrot aan buitenkozijnen en gevels te onderscheiden in natrot of zachtrot, witrot en bruinrot of droogrot. Maar ook de blauwschimmel, deze zich een weg naar buiten en is te herkennen aan gaatjes in verfsysteem.

Houtrot kan net zo goed voorkomen in hardhout, zoals meranti, merbau of mahonie, als in grenenhout of vurenhout. Zelfs azobé hout kan aangetast worden door houtrot. Bij het proces van houtrotting zorgen de schimmels dat de cellulose en/of de celwanden in het hout wordt afgebroken.

In geval van houtrot breken de schimmels de opbouwstoffen van het hout af, en nemen ze deze op. Hierdoor verliest het hout zijn gewicht en sterkte, het hout is dan echt aangetast door houtrot. Je kunt deze houtrot herkennen door met een hamer op het stuk hout te kloppen. Indien het hout dof klinkt, kan er sprake zijn van houtrot.

Wij werken met vochtmetingen en gereedschap waarmee we efficiënt het door houtrot aangetaste hout kunnen lokaliseren.

BK Totaal is uw specialist in houtrot reparatie en gecertificeerd.  Wij verzorgen uw houtrot reparatie en sanering van houtrot met hoogwaardige producten en vervanging door FSC houten elementen.

Vanaf een grachtenpand in Amsterdam tot monumentale woning in Harderwijk, en alles daartussen. BK Totaal is uw vakkundig specialist!

Houtrot reparatie Monumentaal gebouw of Monument

BK Totaal heeft veel ervaring in gevelherstel van een Monumentaal pand of gebouw, een zogenaamd ‘Monument’. Aan het herstel van houtrot in kozijnen en geveltimmerwerk van een Monumentaal gebouw worden strenge eisen gesteld door de Rijksdienst voor Monumentenzorg en Rijksdienst voor cultureel erfgoed.

Het geveltimmerwerk van monumentale gebouwen heeft de meeste kans op aantasting door houtrot. Dit komt door de jarenlange inwerking van weersinvloeden.

Bij herstel van een Monumentaal gebouw moeten de kozijnen en elementen  worden vervangen door de originele houtsoort, zoals grenenhout, en teruggebracht in de originele staat.

Gevelvullende elementen zijn houten kozijnen, ramen en deuren welke met behulp van houten profielen (stijlen en dorpels) tot zelfdragende bouwdelen worden gemaakt. Houten kozijnen, inmetselkozijnen of montagekozijnen, raamstroken of puien, eventueel met beweegbare delen.

Wij hebben expertise op gebied van houtrot en reparatie, ook in combinatie met draaivalramen, schuiframen, stolpstellen of stolpramen.

Wij hebben ervaring met hout renovatie, maar ook met restauratie dus het terugbrengen in oude en originele staat. Herstel en onderhoud aan een historisch of monumentaal pand voeren wij uit met waar mogelijk de authentieke materialen. Zodat de gevelelementen worden behouden of hersteld.

Gecertificeerd door Repair Care Nederland

BK Totaal BV is gecertificeerd door Repair Care Nederland middels de titel D.O.E., dit is het hoogste niveau van certificering; Niveau 4.

Wij zijn dus opgeleid om de houtreparatiemiddelen van Repair Care juist te kunnen toepassen. Zo is de Repair Care Dry Flex door en door getest (TNO, IFT, IHD en COT), in alle seizoenen te gebruiken en is vriendelijk voor het mileu en de bewoners van het gebouw.

BK Totaal is dus uw gecertificeerd partner voor houtrot reparatie, gevelrenovatie en onderhoud. 

Wij gebruiken onder meer Dry Fix en Dry Flex van het Repair Care-systeem en Renovaid voor preventief en curatief onderhoud van geveltimmerwerk. Dit zorgt voor een duurzame behandeling van houtrot en geeft een zeer sterke verbinding.

Repair Care Dry Flex is de nieuwe generatie duurzame houtreparatie en verlijmingstechnologie. De zeer innovatieve en beproefde elastische technologie voor het verbinden, afdichten en repareren van hout en houtrot zorgt voor een gladde afwerking. Na afwerking van het schilderwerk geeft dit een onzichtbaar resultaat, zonder scheuren of barsten op termijn.

 

Hout speelt een belangrijke structurele en esthetische rol in de meeste gebouwen. Goede zorg en aandacht is belangrijk om schade te voorkomen, en de waarde van een gebouw te behouden. Een professioneel onderzoek naar houtrot en de reparatie ervan door BK Totaal is de eerste stap naar de omvang van eventuele schade door houtrot en conservering van het gevelhout.